Kontakty

Fragokov - export, výrobné družstvo

Budovateľská 67
080 01 Prešov
Slovenská republika

fragokov@fragokov.sk

Korešpondenčná adresa pre písomnosti:

Fragokov - export, výrobné družstvo
P. O. BOX 30
080 05 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36 476 714
IČ DPH: SK2020014161

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Dr., Vložka č.10102/P.

Recepcia

Tel.: +421 51 7462 310

Fragokov

Marketing a Predaj

Ing. Pavol Župa
Tel.: +421 51 7462 365
Mobil: +421 948 037 680
zupa@fragokov.sk

Personálne oddelenie

Mgr. Ľubica Stehnačová
Tel.: +421 51 7462 335
Fax: +421 905 590 504
stehnacova@fragokov.sk

Informácie ohľadom brzdových a spojkových valčekov

Ján Ivanko
Tel.: +421 51 7462 356
Mobil: +421 948 037 681
ivanko@fragokov.sk

Divízia Nástrojáreň

Ing. Jozef Nižnik
Vedúci Nástrojárne
Tel.: +421 51 7462 324
Mobil: +421 905 689 904
niznik@fragokov.sk