Začiatky Fragokov – export, výrobné družstvo
Fragokov

1949

Začiatok

Založenie Východoslovenského ľudového autodružstva (VĽAD).

Fragokov

1996

Transformácia

Transformácia VĽAD-u na samostatné výrobné družstvá. Vznik názvu Fragokov Prešov - pokračovateľ výrobného programu závodu 01 (Nástrojáreň) a závodu 02 (Výroba brzdových a spojkových valcov).

Fragokov

2007

Výstavba haly

Výstavba výrobnej haly

Fragokov

2008

Vznik výrobného družstva

Vznik Fragokov - export, výrobné družstvo.

Fragokov

2015

Divízia Nástrojáreň

Rekonštrukcia výrobných priestorov Divízie Nástrojáreň.

Fragokov

2018

Skladová hala

Výstavba skladovej haly