Fragokov

Zhafir ZERES 2300

05/2016

Rozšírili sme strojné vybavenie o nový vstrekolis Zhafir ZERES 2300.

Fragokov

ISO 14001:2004

12/2015

získali sme certifikát ISO 14001:2004

Fragokov

FORM 300

09/2015

Rozšírili sme strojné vybavenie o novú elektroerozívnu hĺbičku FORM 300.

Fragokov

Doosan NHP 5500

08/2015

Rozšírili sme strojné vybavenie o nové horizontálne obrábacie centrum Doosan NHP 5500.

Fragokov

A32 VII Cincom

05/2014

Rozšírili sme strojné vybavenie o nový CNC tyčový sústruh A32 VII Cincom s podávačom tyčí BOSS 332 IEMCA

Fragokov

Fanuc Alpha C400iA

03/2014

Rozšírili sme strojné vybavenie o novú elektroerozívnu drôtovú rezačku Fanuc Alpha C400iA.