Fragokov

Kontakt:
Mgr. Ľubica Stehnačová
Tel.: +421 51 7462 335
E-mail: stehnacova@fragokov.sk

V prípade záujmu o pracovné uplatnenie v našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.

Kariéra vo Fragokov - export, výrobné družstvo

Pracovné miesta

Momentálne neponúkame voľné pracovné miesta.

V prípade, že zasielate svoj životopis, je potrebné priložiť nasledovný text:

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise firmou Fragokov - export, výrobné družstvo, so sídlom Budovateľská 67, 080 01 Prešov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie ...

Spracovanie osobných údajov (PDF)